Hej :D

Jeg hedder Susanne Østergaard.

Jeg har en dejlig mand der hedder Thor Østergaard (www.scientdata.dk, www.fam-ostergaard.dk )

2 dejlige børn, Katrine, der spiller bratsch og Mads, der spiller obo ( www.madsostergaard.dk )

Jeg bor i Allerød, og arbejder i Allerød

Jeg er musiklærer og underviser små børn i sang, leg og bevægelse ( www.alleroedmusikskole.dk ) og underviser rundt omkring i Allerøds børnehaver og vuggestuer og har børn og forældre hold på musikskolen.

Jeg underviser i Musikværksted for bh.kl. og 1. klasse-elever på skolerne i Allerød komune.

Jeg har underviser også i klaver og obo og er med i Allerød Musikskoles blæserteam.

Jeg er stævneleder på blæserstævnet "For Fuld Blæs" (www.forfuldblæs.dk) - et stævne for blæserelever i hele nordsjælland.

Jeg laver "Sutter og Salmer" i Engholm kirken og i Frederiksborg Slotskirke i samarbejde med præsterne der og er korleder for spire- børne- og ungdomskor i både Slotskirken og Lillerød Kirke.

Jeg spiller Obo, og spiller i AmadeusEnsemblet (www.AmadeusEnsemblet.dk)

Jeg spiller også en masse kammermusik.

Jeg er gruppelederassistent i 1. Lillerød Gruppe, Det Danske Spejderkorps (www.1lillerod.dk) - en af Danmarks ældste spejdergrupper!

Jeg har desuden 3 katte.

 

oooo.jpg obo.jpg